Zapisy i informacje pod telefonami: 609 007 181 i 531 849 155

Cennik

Opłata stała (czesne):

Wysokość czesnego dla dzieci zapisanych do przedszkola jest uzależniona od długości pobytu w placówce:

 • Pobyt do 5 godz./dziennie – 440 zł.
 • Pobyt od 5 do 8 godz./dziennie – 520 zł.
 • Pobyt od 8 do 12 godz./dziennie – 590 zł.

W przypadku rodzeństwa, opłata stała dla drugiego (trzeciego) dziecka wynosi 75% wysokości czesnego.

Opłacenie czesnego zapewnia:

 • udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych
 • udział we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola to jest: j.angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, taniec, religia,
 • uczestniczenie w wystawianych w placówce teatrzykach, koncertach, pokazach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • świętowanie urodzin w grupie przedszkolnej (tort i upominek)
 • stałą obserwację rozwoju dziecka i rzetelne informowanie rodziców o postępach i trudnościach wychowawczych dziecka
 • konsultacje rodziców ze specjalistami
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogiczną w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych
 • realizację Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w oparciu o odpowiednie dokumenty

Umożliwiamy także:

Pozostawienie dziecka w przedszkolu „Na godziny” (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) - 8zł./godz. Pozostawienie dziecka w placówce po godzinach pracy przedszkola (dzieci zapisane do placówki, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) - 20 zł./godz.

Wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,50 zł. dziennie i obejmuje: śniadanie, II śniadanie, 2-daniowy obiad (zupa, drugie danie, kompot), podwieczorek i kolację, dostosowane w razie potrzeby do indywidualnej diety dziecka. Istnieje możliwość wyboru posiłków, z których będzie korzystać dziecko. Ceny poszczególnych posiłków wynoszą:

 • śniadanie 3,50 zł.
 • obiad 10,50 zł.
 • podwieczorek 1,50 zł.
 • kolacja 1,00 zł.

Wpisowe:

Opłata wpisowa wynosi 250 zł. - uiszczana jest jednorazowo podczas zapisu dziecka do przedszkola, jako rezerwacja miejsca. Jest ona bezzwrotna w przypadku rezygnacji z zapisu,

UWAGA!

Płatność za przedszkole oraz wyżywienie należy regulować do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe placówki.

Numer rachunku:

Bank PKO BP: 25 1020 2964 0000 6702 0083 38 55