Zapisy i informacje pod telefonami: 609 007 181 i 531 849 155

Edukacja i Zabawa

W naszej placówce stawiamy duży nacisk na edukację w oparciu o indywidualne predyspozycje, zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych. Dzięki małym grupom dzieci mogą liczyć na bliższy kontakt i wsparcie wychowawcy. Nauczyciele otaczają odpowiednią opieką i wsparciem zarówno dzieci słabsze, jak i szczególnie uzdolnione, dostosowując swoje działania do indywidualnego rozwoju swoich wychowanków.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych przez MEN programów edukacji przedszkolnej oraz Rocznego Planu Pracy. W „Stokrotce” realizujemy Roczne Przygotowanie Przedszkolne (Zerówka), rzetelnie przygotowując dzieci 6-letnie do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej.

Do realizacji treści programowych, na każdym szczeblu edukacji przedszkolnej, wykorzystujemy podstawową formę aktywności dzieci, jaką jest zabawa. Szczególnie dbamy także o aktywność ruchową dzieci, bo dzieciństwo to ciągły „głód ruchu”.

Nasze „Stokrotkowe” formy aktywności, nauki i zabawy:

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – uczymy się poprzez zabawę i ruch.
  2. Zajęcia dodatkowe – rozwijamy nasze zainteresowania, talenty i pasje.
  3. Uroczystości – świętujemy w gronie społeczności przedszkolnej oraz najbliższych ważne wydarzenia i święta okolicznościowe.
  4. Wycieczki, spacery, wyjścia… bliższe i dalsze - poznajemy ciekawe miejsca i ludzi. Poszerzamy wiedzę o własnym regionie (Rynek, Muzeum, Skansen, Teatr, Kino, Biblioteka, Gospodarstwo agroturystyczne, Park, Las i wiele innych)
  5. Spotkania z ciekawymi ludźmi - zapraszamy do przedszkola różnych ciekawych gości takich jak: policjant, strażak, stomatolog, pielęgniarka, leśnik, ratownik medyczny, malarz, górnik.
  6. Konkursy - bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach artystycznych: recytatorskich, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Rozwijamy także zainteresowanie kulturą i sztuką poprzez organizowanie wyjść na koncerty, do teatru, kina i muzeum.
  7. Akcje i inicjatywy – współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, bierzemy udział w różnych ważnych wydarzeniach i akcjach społecznych, charytatywnych, ekologicznych.
  8. Urodzinki- świętujemy w przedszkolu urodziny wraz z całą grupą rówieśników.