Zapisy i informacje pod telefonami: 609 007 181 i 531 849 155

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W „Stokrotce” zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z trudnościami i niepełnosprawnościami. Na wniosek rodziców realizujemy na terenie przedszkola Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Kształcenie Specjalne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracujemy z gronem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Zapewniamy: terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, audiologiczną, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rehabilitację ruchową, Terapię Ręki, zajęcia z integrację sensorycznej. Posiadamy profesjonalnie wyposażone gabinety i sale terapeutyczne.