Zapisy i informacje pod telefonami: 609 007 181 i 531 849 155

Zajęcia dodatkowe

W naszym Przedszkolu organizujemy wiele, różnorodnych zajęć dodatkowych, umożliwiając naszym podopiecznym rozwijanie zainteresowań i pasji. Należą do nich:

 1. Zajęcia integracyjne
 2. Język angielski
 3. Rytmika
 4. Gimnastka korekcyjna
 5. Logopedia
 6. Religia
 7. Taniec towarzyski i nowoczesny
 8. Teatr
 9. Zajęcia plastyczno-techniczne
 10. Zajęcia przyrodnicze
 11. Bajkoczytanie

Zajęcia integracyjne

Gry i zabawy w grupie, pozwalające dzieciom na szybsze nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz na emocjonalny związek z innymi dziećmi i nauczycielem;

Język angielski

Nauka języka poprzez pryzmat zabawy i rozrywki. Stymulowanie prostych wypowiedzi oraz uruchamianie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, słowników obrazkowych, środków audio, video. Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały. Ważną rolę odgrywają ćwiczenia opierające się na metodzie "reagowania całym ciałem", rytm i rym oraz zabawy z językiem. Dlatego też, podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych. Dzieci w wieku przedszkolnym nastawione są pozytywnie do mówienia, powtarzania, eksperymentowania i nie boją się popełniać błędów. Cechuje je naturalna ciekawość świata i chęć nauki rzeczy nowych, które poznają wszystkimi zmysłami, a także duża zdolność artykulacyjna i gotowość do naśladowania, co sprzyja bezpośredniemu fonematycznemu opanowaniu języka obcego.

Rytmika

Zajęcia taneczno-ruchowe przy muzyce. To forma aktywności u dzieci, podczas której wyzwalają się najgłębsze emocje i w znacznym stopniu wpływają na niezwykłe uwrażliwienie. Poprzez ruch dzieci wyrażają radość, złość, zadowolenie, smutek, w zależności od rodzaju muzyki, piosenki czy zabawy. Zajęcia rytmiczne są nieodzownym elementem prawidłowego i kompleksowego rozwoju dzieci począwszy od ich najmłodszych lat. Wpływają na wyczucie rytmu oraz poprawiają koordynację ruchową maluchów.

Gimnastka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze). Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o: działanie profilaktyczne, wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa, wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek, wzmacnianie mięśni oddechowych, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz wspaniałej zdrowej zabawy. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka

Logopedia

Wesołe stymulujące mowę zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, usprawniają motorykę i kontrolę ruchów narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy), kształtują prawidłowy tor oddechowy, kształtują słuch fonematyczny, poprawiają artykulację. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych, mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny. W trakcie zajęć wykorzystywana jest szeroka gama ciekawych pomocy logopedycznych.

Religia

Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Kształtują swoją osobowość oraz system wartości. Zajęcia odbywają się za zgodą rodziców w grupie 5 i 6 – latków.

Taniec

Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenno-ruchowa i koordynację. Układy i sekwencje taneczno - ruchowe wpływają korzystnie na układ motoryczny dzieci oraz zainteresowanie tą formą aktywności artystycznej. Proponujemy zajęcia z tańca towarzyskiego i nowoczesnego.

Teatr

Raz lub dwa razy na miesiąc gościmy w przedszkolu "wędrowne teatrzyki, które prezentują spektakle teatralne dla dzieci. W przedstawieniach grają prawdziwi aktorzy oraz kukiełki czy lalki. Teatrzyki dają dzieciom możliwość kontaktu ze sztuką teatralną, rozwijają wrażliwość i poczucie estetyki. Przygotowują najmłodszych do roli odbiorcy i widza, kształtują właściwe zachowania. Mają również dużą wartość edukacyjną.

Zajęcia plastyczno-techniczne

Wykonywanie prac plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. Zajęcia te znacznie usprawniają zdolności manualne dzieci, rozwijają wyobraźnię i zmysł artystyczny maluchów oraz wpływają na poczucie estetyki i gustu.

Zajęcia przyrodnicze

Poznawanie gatunków roślin i zwierząt, obserwacje przyrodnicze podczas wycieczek i spacerów, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów pozwalających poznać świat przyrody, prace hodowlane i pielęgnacyjne, gromadzenie okazów przyrodniczych wykorzystywanych do działalności twórczej, rozbudzanie wrażliwości ekologicznej.

Bajkoczytanie

Codzienne czytanie dzieciom bajek, baśni i opowiadań przez przynajmniej 20 minut. Czytanie dzieciom zaspokaja ich potrzeby emocjonalne, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę ogólną oraz poprawia koncentrację. Przedszkole bierze udział w kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom".